Begeleid wonen Rotterdam

 

 

Niet alleen hippe singles, tweeverdieners, gezinnen en jonge stellen zijn welkom in Rotterdam. Ook voor mensen die extra zorg nodig hebben of een beperking hebben, zijn er passende woonmogelijkheden. Voor deze groep mensen is er begeleid wonen. Met wat extra hulp kan deze groep mensen toch helemaal of gedeeltelijk zelfstandig wonen, met bijvoorbeeld een wooncoach die op afstand bereikbaar is, als men hulp of zorg nodig heeft.

wonen Rotterdam
Begeleid wonen

Er wordt begeleiding ingezet die inspringt op de zorgvraag die cli├źnt nodig heeft om op zichzelf te kunnen wonen en goed te functioneren. Met deze coach of mentor worden afspraken gemaakt met deze groep mensen en gezorgd dat afspraken worden nagekomen. Ook worden jonge mensen met een hulpvraag begeleid naar een eigen woning met coaching. Stapje voor stapje op weg naar een leven waarin men meer zelf moet beslissen en meer vrijheid heeft, onder toeziend oog van een begeleider.

Beschermd wonen in Rotterdam

Naast zelfstandig begeleid wonen is er ook de mogelijkheid om beschermd begeleid te wonen. Voor mensen met bijvoorbeeld psychiatrische- of psychosociale problemen kan dit heel prettig zijn. Men woont dan met een kleine groep mensen in een huis, redelijk zelfstandig met een eigen kamer, maar er is wel continu een groepsleider aanwezig die de bewoners ondersteunt en aanstuurt. Een soort vader- of moederfiguur, die als een kloek voor ‘het gezin’ zorgt.

wonen in Rotterdam
Samen koken

Samen koken, samen huishoudelijke taken uitvoeren. Deze woonvorm biedt een plek waar iemand zich kan ontwikkelen of juist stabiel kan blijven. Samen met begeleiders wordt aan herstel, vooruitgang en het voorkomen van achteruitgaan gewerkt. Ook wordt er gekeken of iemand naar de dagbesteding kan, vrijwilligerswerk kan doen of betaald kan gaan werken. Zoveel als mogelijk meedraaien in de maatschappij, maar wel beschermd tegen teveel hectiek, stress en negatieve invloeden uit de buitenwereld.

Begeleid wonen voor ouderen

Voor ouderen biedt begeleid wonen de mogelijkheid om zorg te krijgen en tegelijkertijd langer zelfstandig te blijven wonen in eigen huis. Een hele mooi oplossing voor mensen die langzaamaan beperkter worden in hun functioneren, maar die het liefst nog thuis blijven wonen of in een zelfstandige flat met ondersteuning waar dat nodig is.

woon in rotterdam
ouderen

Ook in Rotterdam is deze vorm van wonen veel te vinden. Ouderen krijgen thuiszorg, vaak meerdere keren per dag. Ze worden ’s morgens thuis gewassen en aangekleed, warm eten wordt bezorgd door een ’tafeltje dekje’ of in de vorm van vriesmaaltijden, die in de magnetron kunnen. ’s Avonds, als nodig, krijgt men hulp bij het uitkleden en wordt men naar bed geholpen. Begeleid wonen is voor mensen met een beperking een ideale oplossing waar Rotterdam graag ruimte en mogelijkheden voor biedt. De geestelijke gezondheid van deze groep vaart er wel bij.